Fertilització orgànica per a una agricultura sostenible

Adob cultius orgànics 100% natural, per a tot tipus de cultius

Estabilitzem i millorem el rendiments dels seus cultius

Esmenes orgàniques per a producció integrada i producció ecològica

Influïm positivament en totes les propietats del sòl: físiques, químiques i biològiques

Contribuïm favorablement en la fertilitat del sòl i el desenvolupament de cultius

MILLOREM

 

l’estructura del sòl i creem major biodiversitat, mantenint i millorant la productivitat dels cultius.

SOLUCIONEM

 

problemes de compactació, frenem l’erosió del sòl i incrementem la capacitat de retenció eficient d’aigua i evitem les escorrenties superficials.

RESTABLIM

 

els nivells de matèria orgànica en sòl millorant les seves propietats físiques, químiques i biològiques. Estabilitzem i augmentem les produccions, incrementant els marges econòmics per hectàrea.

Organics & Feed ens dediquem a la producció i comercialització de compost (apte per a producció integrada i ecològica), de subproductes per a l’alimentació animal, així com també duem a terme estudis edafològics per a plans de fertilització, entre uns altres. Contacteu amb nosaltres per a qualsevol consulta, estem a la vostra disposició:

Organics & Feed: Partida les Canals, finca 9, 25190 Lleida | T. 973 184 112 / F. 973 184 113 | info@organicsandfeed.com

MILLOREM

l’estructura del sòl i creem major biodiversitat, mantenint i millorant la productivitat dels cultius.

SOLUCIONEM

problemes de compactació, frenem l’erosió del sòl i incrementem la capacitat de retenció eficient d’aigua i evitem les escorrenties superficials.

RESTABLIM

els nivells de matèria orgànica en sòl millorant les seves propietats físiques, químiques i biològiques. Estabilitzem i augmentem les produccions, incrementant els marges econòmics per hectàrea.

ESMENES 100% ORGÀNIQUES APTES PER A TOT TIPUS DE CULTIUS

cultivos-extensivos

Cultius extensius

explotaciones-fruticolas

Explotacions fructícoles

olivares-pistachos-almendros

Olivars, festucs i ametllers

vina

Vinya

pastos-forrajes

Pastures i farratges

cultivos-horticolas

Cultius hortícoles

Adob cultius ecològics